Diễn đàn THCS Lý Thường Kiệt

Diễn đàn giải trí THCS Lý Thường Kiệt
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 aSc Timetables chương trình xếp thời khóa biểu

Go down 
Tác giảThông điệp
namdinhquoc
Lính Lệ


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 07/07/2010

Bài gửiTiêu đề: aSc Timetables chương trình xếp thời khóa biểu   Wed Jul 07, 2010 5:02 pm

aSc Timetables là m?t ch??ng trình x?p th?i khóa bi?u m?nh nh?t trên th?
gi?i hi?n nay. Ph?n m?m ?ã ??t ???c nhi?u Huy ch??ng vàng trong các
tri?n lãm qu?c t? v? giáo d?c trên th? gi?i nh?: EDUKACIA, SCHOLA NOVA,
PEDAGOGIKA...hi?n nay aSc ?ã ???c s? d?ng t?i h?n 114 n??c trên th?
gi?i.
Kh? n?ng ?áp ?ng nhi?u yêu c?u c?a m?i ??i t??ng, kh? n?ng t?o th?i
khóa bi?u cho t?ng h?c sinh, kh? n?ng t?o chuyên ?? (seminar), h? tr?
in ?n m?nh m?, kh? n?ng k?t xu?t th?i khóa bi?u và n?p vào máy di
??ng...?ó là nh?ng ?u vi?t mà ch?a có m?t ph?n m?m nào trên th? gi?i có
th? ?áp ?ng
Nh?ng ch?c n?ng n?i tr?i:


Nh?p d?
li?u d? dàng


M?i d? li?u ???c nh?p vào m?t cách d? dàng và nhanh chóng, bao g?m: các
môn h?c, các l?p, các phòng h?c, giáo viên và nh?ng ràng bu?c c?a t?ng
ng??i. Ch??ng trình c?ng cho phép chia l?p h?c ra thành các phân b?
v?i các nhóm khác nhau. Bên c?nh ?ó, ta c?ng có th? nhóm nhi?u l?p vào
h?c chung m?t ti?t ho?c g?p nhi?u giáo viên vào cùng gi?ng d?y m?t ti?t
h?c.
H??ng d?n s? d?ng là m?t ph?n quan tr?ng c?a ch??ng trình. Ch??ng trình
có m?t ng??i h??ng d?n tr?c quan ??c bi?t, ?ó là Mr. Schoolover, ng??i
s? h??ng d?n b?n ?? nh?p d? li?u, t?o th?i khóa bi?u, ki?m th? và in
?n.


T?o th?i
khóa bi?u t? ??ng

Ch? trong vài phút, ch??ng trình s? t?o ra m?t th?i khóa bi?u hoàn
ch?nh ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a b?n mà không c?n ph?i ch?nh s?a nh? các
ch??ng trình khác. Ch??ng trình aSc tuân theo các yêu c?u v? m?t t?
ch?c và ?i?u ki?n s?c kh?e, tinh th?n c?a giáo viên nh? sau:


  • Gi?m t?i m?c t?i thi?u kho?ng tr?ng gi?a các ti?t d?y c?a giáo
    viên, gi?i h?n s? kho?ng tr?ng, c?ng nh? là gi?i h?n s? ngày d?y.
  • Môn h?c ???c phân b? ??u trong tu?n cho các l?p.
  • Ki?m th? s? h?p lý c?a các ti?t h?c ??y ?? và các ti?t h?c có chia
    nhóm.
  • S?p x?p các ti?t h?c vào các phòng h?c ??t tr??c.
  • Và còn r?t nhi?u tính n?ng khác...

Ki?m th? th?i khóa bi?u
Ch??ng trình cung c?p m?t công c? ?? ki?m tra tính h?p l? c?a d? li?u
?ã nh?p và giúp b?n lo?i b? các l?i n?u có. Ch??ng trình c?ng ki?m tra
xem th?i khóa bi?u ???c t?o ra có th?a mãn h?t các yêu c?u ??t ra hay
không. B?n có th? ch?nh s?a th?i khóa bi?u, và ch??ng trình s? thông
báo cho b?n bi?t n?u s? thay ??i ?ó có h?p l? hay không.


In ?n ?a d?ng
B?n có th? in th?i khóa bi?u c?a b?n v?i r?t nhièu m?u in có th? ch?nh
s?a ???c. Ch??ng trình s? t? ??ng t?o ra th?i khóa bi?u cho t?ng l?p,
t?ng giáo viên ho?c t?ng phòng h?c. Và b?n có th? in cho t?ng ??i
t??ng v?i m?t th?i khóa bi?u phù h?p..

B?n c?ng có th? k?t xu?t th?i khóa bi?u ra Microsoft Excel
ho?c ghi l?i d??i ??nh d?ng HTML và xu?t b?n nó trên trang web c?a
tr??ng.

d? v? k?t xu?t ra HTML


?i?u khi?n tr?c quan

B?n có th? ch?nh s?a th?i khóa bi?u b?ng cách di chuy?n các l?p b?ng
chu?t. Ch??ng trình giúp b?n tránh t?o ra các thay ??i không h?p l?, và
nó s? ch? rõ cho b?n bi?t khi nào thì m?t giáo viên tr?ng ti?t... Trong
tr??ng h?p b?n không hài lòng v?i nh?ng thay ??i b?n v?a t?o, b?n có
th? h?y b? t?i 100 tác v? v?a th?c hi?n b?ng các menu Undo và Redo.
B?n có th? s? d?ng chu?t ph?i ?? kích ho?t các l?nh, ho?c b?n
c?ng có th? hi?n th? các ti?t h?c ? v? trí v?a ch?n.

aSc Substitutions

Ch??ng trình aSc Subtitutions giúp b?n gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh
hàng ngày liên quan t?i vi?c giáo viên ngh? d?y do nhi?u lý do khác
nhau. Ch??ng trình có t?o ra các báo cáo hàng tháng và hàng n?m v? các
giáo viên v?ng m?t và nh?ng thay th? t??ng ?ng. Ch??ng trình c?ng tính
toán s? gi?ng d?y quá gi? c?a t?ng giáo viên.

Nh? b?n th?y trong hình, ch??ng trình này có giao di?n tr?c quan và
b?n có th? làm ch? nó ngay t? l?n ??u tiên. Giao di?n ??n gi?n và r?t
hi?u qu?.aSc TimeTables h? tr? ?i?n tho?i di ??ng


T? bây gi? m?i giáo viên, m?i h?c sinh ??u có th? ??a th?i khoá
bi?u vào trong máy di ??ng c?a mình


S? không còn tình trang quên th?i khoá bi?u b?i vì nó luôn
luôn n?m trong túi c?a b?n
Th?i khóa bi?u toàn tr??ng

aSc Timetables có m?t plug-in cho phép k?t xu?t th?i khoá bi?u toàn
tr??ng ra ??nh d?ng Java, nh? ?ó m?i giáo viên/h?c sinh có th? download
v? và cài ??t lên máy di ??ng c?a mình

T?t c? các ?i?n tho?i có h? tr? Java ??u có th? hi?n th? th?i khóa
bi?u t?o ra b?i aSc Timetables.

T?t c? các d? li?u th?i khoá bi?u ??u ???c k?t xu?t: các ti?t h?c, các
giáo viên, phòng h?c, nhóm h?c sinh...


D? xây d?ng & d? s? d?ng

Ch? c?n m?t cú click chu?t là b?n ?ã có th? xây d?ng m?t h? th?ng th?i
khoá bi?u ?? m?i ng??i download và s? d?ng

Quá trình cài ??t r?t d? dàng, ta có th? truy nh?p qua m?t liên k?t
Internet và thông qua WAP ?? download th?i khoá bi?u.B?ng giá s?n
ph?m


Download v? dùng th?
Download file Vi?t hóa


Liên h?:
Phòng kinh doanh
Công ty TNHH An Toàn Khu
Tel: 04.39901122 Fax: 04.62671507
Email: sales@antoankhu.vn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
aSc Timetables chương trình xếp thời khóa biểu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn THCS Lý Thường Kiệt :: Trung tâm điều hành Forum :: QUẢNG CÁO-
Chuyển đến